Dating Coach in Amsterdam

In mijn coachingspraktijk Hartzaken staat liefde centraal. Liefde voor jezelf en liefde voor anderen. Keuzes die jij gemaakt hebt worden op een praktische manier onder de loep genomen.

Love is central to my coaching affairs at Hartzaken. Love for yourself and love for others. Choices that you have made are examined in a practical way.

HARTZAKEN

MARGJE MOSMAN

Loading...
Questions? Click arrow to send message MeetnDate.nl on Whatsapp : D
Powered by